ลูกค้าได้ลงทะเบียนรับประกัน Bebecare สำเร็จแล้วหากสินค้ามีปัญหา
สามารถแจ้งเคลม เพียง  แล้วแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้