พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญกับลูกน้อยอย่างไร

by Bebeplay Official on June 29, 2021

พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญกับลูกน้อยอย่างไร
ซึ่งพัฒนาการทางร่างกายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ด้านการเจริญเติบโตของร่างกาย
เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนัก ส่วนสูง มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก และระบบข้อต่อต่างๆที่จะส่งผลให้ลูกน้อยมีความแข็งแรงมากขึ้น

2. ด้านการพัฒนาทักษะทางกายภาพ
เช่น การควบคุมกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการเคลื่อนไหวของลูกน้อยเพื่อการทำกิจกรรมที่ซับซ้อนได้อย่างคล่องแคล่ว โดยการพัฒนาทักษะทางกายภาพจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของรูปร่างและความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อในเด็กแต่ละคนด้วย

พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร
ในช่วงวัยเด็ก เด็กจะมีการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำสิ่งต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน ทั้งการหยิบ จับ เดิน คลาน ต่างๆ ซึ่งการเตรียมความพร้อมและพัฒนาร่างกายของลูกน้อยให้แข็งแรงสมวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ

โดยผู้ปกครองอาจมีส่วนร่วมกับลูกน้อยในการทำกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายง่ายๆเพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือการชวนลูกน้อยขยับตัวตามเสียงเพลงก็ช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านร่างกายได้ดีเช่นเดียวกัน

สิ่งสำคัญในการทำงานของร่างกาย

- กล้ามเนื้อมัดใหญ่ คือกล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา ลำตัวรวมไปถึงความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆในร่างกายที่สามารถทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น การวิ่ง การเดิน การทรงตัว การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาต่างๆ เป็นต้น

- กล้ามเนื้อมัดเล็ก คือ กล้ามเนื้อบริเวณข้อมือจนถึงปลายนิ้วมือ ทำหน้าที่ในการกด นวด ขยำ หยิบ จับ สิ่งของต่าง ๆ เช่น การจับดินสอ การปั้น การเล่นดนตรี เป็นต้น

- การประสานงานของระบบประสาทกับกล้ามเนื้อในการทำงาน คือระบบประสาทส่วนกลางที่ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแขน ขา ลำตัว และกล้ามเนื้อการหายใจ ทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสัมพันธ์กันกิจกรรมช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้แก่ลูกน้อยโดยการหากิจกรรมทำกับลูกได้ง่ายๆที่โดยไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น

กิจกรรมการเล่นคนเดียว
คือกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่นกิจกรรมเล่นปีนป่าย กิจกรรมวิ่งเล่น กิจกรรมการเดินทรงตัว หรือแม้แต่การสำรวจสิ่งต่างๆด้วยตนเองก็ถือว่าเป็นการเล่นคนเดียวเช่นเดียวกัน

กิจกรรมการออกกำลังกาย
คือกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมการเล่นกีฬา เช่น การวิ่งแข่ง การเล่นปิงปอง การเล่นแบดมินตัน กิจกรรมการโยนรับลูกบอล กิจกรรมโยนบอลเข้าตะกร้า

กิจกรรมการเข้าจังหวะ
คือกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะเสียงเพลง เสียงดนตรี โดยมีอารมณ์และความรู้สึกร่วมกับการเคลื่อนไหวนั้น ๆ ด้วย เช่นกิจกรรมมอญซ่อนผ้า กิจกรรมการเต้นประกอบเพลงต่างๆ เป็นต้น


นอกจากจะพัฒนาความแข็งแรงด้านกายภาพในลูกน้อยทั้ง กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก รวมถึงกระดูก และข้อต่อต่าง ๆ ให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้พัฒนาการด้านอื่นๆพัฒนาร่วมไปด้วย เช่นการเต้นตามเสียงเพลงนอกจากจะพัฒนาด้านร่างกายแล้วยังช่วยพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านอารมณ์ด้วยในกิจกรรมเดียว

ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงไม่ควรปิดกั้นจินตนาการการเล่นของเด็ก ๆไม่ควรห้ามเด็กมากเกินไป แต่ให้คอยสังเกตแนะนำสิ่งที่ถูกต้อง ว่าสิ่งไหนควรปฏิบัติ สิ่งไหนไม่ควรปฏิบัติ อยู่ห่าง ๆและการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนอกจากจะเน้นความสนุกสนานแล้ว ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นสิ่งสำคัญด้วย โดยเลือกสภาพแวดล้อมของลูกน้อยให้ปลอดภัยไม่ว่าการให้ลูกน้อยเล่นอยู่ในคอกที่มีความปลอดภัยสูงอย่างคอก bebeplay หรือ จัดกิจกรรมง่ายๆบนแผ่นรองคลานที่มีคุณสมบัติการยึดพื้นผิวสูงอย่างแผ่นรองคลานbebeplay ก็สามารถช่วยให้ลูกน้อยทำกิจกรรมต่างๆได้ง่ายดายมากขึ้น
เลือกดูสินค้าอื่นเพิ่มเติ่ม