Bebeplay ได้ สนับสนุน คอกกันเด็กเสริมพัฒนาการ พร้อมของเล่นเสริมพัฒนาการในกับทาง โรงพยาบาลพริ้นซ์

by Bebeplay Official on June 29, 2021

ในปัจจุบันทาง Bebeplay ได้ สนับสนุน คอกกันเด็กเสริมพัฒนาการ พร้อมของเล่นเสริมพัฒนาการในกับทาง โรงพยาบาลพริ้นซ์ 4 สาขา ได้แก่ สุวรรณภูมิ ปากน้ำโพ(นครสวรรค์) อุทัยธานี และศรีสะเกษ ซึ่งแต่ละสถานที่นั้นจะอยู่ในห้องฝึกพัฒนาการ หรือโซนส่วนกลางที่น้องๆ หรือคุณพอ่คุณแม่ สามารถไปดูตัวอย่างการใช้งาน หรือไปฝึกพพัฒนาการได้เบื้องต้นในส่วนของโรงพยาบาลพริ้นซ์ แต่ละสาขาจะมีทางแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และนักกิจกรรมบำบัดที่จะให้คำแนะนำการพัฒนาการให้เหมาะกับเด็กๆตามวัย และคอก Bebeplay จะ สามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงช่วยวัย 3 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เด็กๆนั้นชอบเรียนรู้เเละพัฒนาการทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็ก-ใหญ่ได้ในที่เดียว


ทาง Bebeplay ต้องขอขอบพระคุณ ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ ให้ทางเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับทุกครอบครัว จะมีภาพบรรยากาศของจริงที่ไปยังสาขาต่างๆ ให้กับคุณพ่อคุณมาได้ชมกันนะ